Muškarci koji pomažu u obavljanju domaćih zadaća imaju manje seksa, kaže istraživanje

Tradicionalizam kod kuće je istraživački plan sociologa Juana Marcha i Sveučilišta u Washingtonu, gdje su istraživači istraživali odnos između kućanskih poslova i seksualnog života para, objavljen u februarskom broju American Sociology Review.

Ravnopravnost u kućanskim poslovima remeti tradicionalne uloge supruga i žene, koje utječu na ponašanje bračnog para. Prema publikaciji, unutar heteroseksualnog braka, stajališta svakog su dobro definirana kod kuće, ili barem bila su. S modernošću su muškarci stekli toliko prostora kod kuće kao i žene na poslu, a svakodnevni zadaci poput čišćenja, pranja i pospremanja koji su im nekoć bili dodijeljeni sada su dio njihova svakodnevnog života.

Ali ta jednakost ima svoju cijenu, seksualni život para se smanjuje, budući da se dio želje probudi zauzimajući položaj koji se međusobno uklapa u skladu s očekivanim ponašanjem svakog spola. Istraživanje također pokazuje da su u 4500 ispitanih parova oni koji su imali očekivano ponašanje unutar svakog spola, s muževima koji se brinu o garaži, a žene u kuhinji, vodile aktivniji seksualni život.

Istraživanje je staro 20 godina, provedeno između 1992. i 1994., a ne može se reći da se definitivno primjenjuje na sadašnjost, jer se društvo razlikuje od tadašnjeg, još manje je reći da se primjenjuje na Brazilce, jer je istraživanje Izrađen je s Amerikancima i uz potporu Instituta u Španjolskoj.

Zaključak studija je da podaci ne mogu utjecati na ponašanje bračnog para, uostalom, "Odbijanje sudjelovanja u kućanskim poslovima izaziva sukobe u bračnom paru i nezadovoljstvo žena", što bi stvorilo iste probleme i s više stresa.

The Choice is Ours (2016) Official Full Version (Kolovoz 2020)


  • seks
  • 1,230